HAFELE

Lò nướng âm tủ Hafele HO-K60B (534.05.581)

Lò nướng âm tủ Hafele HO-K60B (534.05.581)

15.990.000 VNĐ
Giá: 12.792.000 VNĐ
20%
Lò nướng âm tủ Hafele HO-KT60C (534.05.571)

Lò nướng âm tủ Hafele HO-KT60C (534.05.571)

21.990.000 VNĐ
Giá: 17.592.000 VNĐ
20%
Lò nướng Hafele HO-T60D (534.05.561)

Lò nướng Hafele HO-T60D (534.05.561)

25.990.000 VNĐ
Giá: 20.792.000 VNĐ
20%
Lò nướng Hafele HO-KT60D (533.02.070)

Lò nướng Hafele HO-KT60D (533.02.070)

25.990.000 VNĐ
Giá: 20.792.000 VNĐ
20%
Lò nướng + hấp Hafele HO-T60B (535.02.711)

Lò nướng + hấp Hafele HO-T60B (535.02.711)

49.990.000 VNĐ
Giá: 39.992.000 VNĐ
20%
Lò nướng âm tủ Hafele HO - K60A (535.00.310)

Lò nướng âm tủ Hafele HO - K60A (535.00.310)

13.800.000 VNĐ
Giá: 11.040.000 VNĐ
20%
Lò nướng âm tủ Hafele HO - T60A (535.00.300)

Lò nướng âm tủ Hafele HO - T60A (535.00.300)

24.000.000 VNĐ
Giá: 19.200.000 VNĐ
20%
Lò nướng Hafele HO - KT60A (535.00280)

Lò nướng Hafele HO - KT60A (535.00280)

18.480.000 VNĐ
Giá: 14.784.000 VNĐ
20%
Lò nướng Hafele HO - KT60B (533.02.001)

Lò nướng Hafele HO - KT60B (533.02.001)

25.990.000 VNĐ
Giá: 20.792.000 VNĐ
20%
Lò nướng Hafele HO-T60C (535.02.721)

Lò nướng Hafele HO-T60C (535.02.721)

39.990.000 VNĐ
Giá: 31.992.000 VNĐ
20%
Facebook chat