TEKA

Lò nướng đối lưu Teka HKL 840

Lò nướng đối lưu Teka HKL 840

25.850.000 VNĐ
Giá: 20.680.000 VNĐ
20%
Lò nướng Teka HLC 840

Lò nướng Teka HLC 840

23.089.000 VNĐ
Giá: 17.316.000 VNĐ
25%
Lò nướng độc lập Teka FSO 40M

Lò nướng độc lập Teka FSO 40M

5.170.000 VNĐ
Giá: 3.440.000 VNĐ
33%
Lò nướng Teka HS 720 Black

Lò nướng Teka HS 720 Black

17.699.000 VNĐ
Giá: 11.240.000 VNĐ
36%
Lò nướng Teka HS 735

Lò nướng Teka HS 735

18.689.000 VNĐ
Giá: 14.951.200 VNĐ
20%
 Lò nướng Teka HSB 615

Lò nướng Teka HSB 615

16.049.000 VNĐ
Giá: 13.191.000 VNĐ
18%
Lò nướng Teka HSB 635

Lò nướng Teka HSB 635

17.699.000 VNĐ
Giá: 14.860.000 VNĐ
16%
Lò nướng Teka HL 940

Lò nướng Teka HL 940

40.590.000 VNĐ
Giá: 32.917.000 VNĐ
19%
Lò nướng đối lưu Teka  HL 45.15

Lò nướng đối lưu Teka HL 45.15

32.549.000 VNĐ
Giá: 26.039.200 VNĐ
20%
 Lò nướng Teka IOVEN INOX

Lò nướng Teka IOVEN INOX

51.689.000 VNĐ
Giá: 40.499.000 VNĐ
22%
Lò nướng Teka HLB 840

Lò nướng Teka HLB 840

24.849.000 VNĐ
Giá: 18.636.000 VNĐ
25%
 Lò nướng Teka HLB 840 WHITE

Lò nướng Teka HLB 840 WHITE

24.849.000 VNĐ
Giá: 18.636.000 VNĐ
25%
Lò nướng đối lưu Teka HLB 860

Lò nướng đối lưu Teka HLB 860

29.689.000 VNĐ
Giá: 23.474.000 VNĐ
21%
Facebook chat